• Stockholmstrafiken gör att vi har ändrat 3 tim bud till 4 tim bud